Kontakt

Pre získanie ďalších informácií, ako i v prípade záujmu o členstvo nás kontaktujte na adrese:

kondrlap@gmail.com