Úvod

  1. Cieľom IFHS je vykonávať a podporovať výskum v oblasti humanitných vied a príbuzných vedných odborov sledujúc hodnoty a ciele trvalo udržateľného rozvoja v globálnom kontexte.
  2.  Výsledky výskumu implementovať do sociálnej praxe vo všetkých relevantných oblastiach.