Členstvo

Členstvo v IFHS je dobrovoľné a umožňuje členovi aktívne sa podieľať na projektoch a aktivitách realizovaných Inštitútom.

Viac informácii nájdete v Szanovách IFHS.

V prípade záujmu o členstvo, nás kontaktujte.